Dezvoltarea capacitatii de productie a Polirom Packaging SRL prin achizitia de echipamente performante

Numele beneficiarului: Polirom Packaging SRL
Codul MySMIS al proiectului: 135884
Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului: Prin proiectul „Dezvoltarea capacitatii de productie a Polirom Packaging SRL prin achizitia de echipamente performante”, se doreste imbunatatirea competitivitatii economice a societatii prin dezvoltare tehnologica avansata care sa asigure cresterea productivitatii muncii si consolidarea pozitiei pe piata. Prin proiect se doreste implementarea, la nivelul companiei, a unei tehnologii avansate de productie tipar, eficienta energetic, si cu impact asupra consumurilor de materie prima, in conditii de calitate superioara si de siguranta si respectare a normelor de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS. 1. Cresterea capacitatii de productie a societatii prin achizitionarea a doua masini de tipar offset moderne, care alaturi de:

  • implementarea urmatoarelor sisteme software: ERP,CRM, Soft proba de tipar, software editare fisiere .PDF, respectiv bun de tipar.

  • a obtinerii unei certificari de proces (ISO 12647-2:2013)

  • a certificarii unui sistem securitatea informatiilor (ISO 27001)

  • a implementarii unor masuri de internationalizare, respectiv participarea la cel putin un targ international de profil

  • a instalarii unui sistem de panouri fotovoltaice pentru productia de energie electrica si a unui sistem de iluminare cu LED,

  • a amplasarii unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, parcare dedicata

  • a achizitionarii unei masini automate de imprimare folie la cald si santat
   sa asigure consolidarea pozitiei societatii pe piata.

OS. 2. Cresterea cantitativa si calitativa a resurselor umane, prin crearea a 2 locuri noi de munca precum si adaptarea competentelor personalului la noile tehnologii utilizate, pana la finalizarea implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului:

R1.
1 buc. masina de tipar offset in 6 grupuri, pusa in functiune
1 buc. masina de tipar offset in 2 grupuri, pusa in functiune
1 buc. imprimanta pentru imprimarea probelor de tipar (ISO), pusa in functiune
1 buc. pachet spectrofotometru (ISO proces tipar), pus in functiune
1 sistem centrala fotovoltaica amplasat, pusa in functiune
1 sistem surse de iluminat LED amplasat, pus in functiune
1 buc. rampa de acces persoane cu dizabilitati amplasata, parcare alocata
1 participare la un targ international,
1 certificare securitatea informatiilor ISO 27001 obtinuta,
1 certificare proces -12647-2:2013 obtinuta,1 buc Software CRM si ERP implementat,
1 buc Software proba de tipar implementat,
1 buc Software editare fisiere .PDF implementat,
1 buc Software bun de tipar (ISO proces tipar).
1 buc Publicitate si informare proiect, realizata
1 buc Masina automata imprimare folie la cald si stantat, pusa in functiune
R2.
2 locuri de munca nou create din care 1 din categoria persoanelor defavorizate – persoana care are o varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani.

Data semnarii contractului de finantare: 18.11.2021
Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2019 pân? la 31.08.2023
Valoarea totala a contractului de finantare: 12.009.679,36 lei
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 4.007.705,56 lei
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 707.242,16 lei
Valoarea finantarii nerambursabile a contractului de finantare: 4.714.947,72 lei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro.